News

AI klarar sig inte utan humaniora och samhällsvetenskap

Published: September 25, 2019

Forskningsprogrammet WASP-HS är av avgörande betydelse för artificiell intelligens framtid och därmed för oss alla, menar Virginia Dignum, vetenskaplig ledare för WASP-HS, i detta blogginlägg.

De senaste åren har vi sett en enorm tillväxt i kapaciteten och applikationerna för artificiell intelligens (AI) och autonoma system. Det går knappast en dag utan nyheter om tekniska framsteg och samhällseffekterna av användningen av AI. AI förändrar sättet vi arbetar på, hur vi lever och löser utmaningar. Till exempel kan det förbättra hälso- och sjukvård, skydda elefanter från tjuvjägare och planera för hur bredband ska distribueras.

Förväntningarna är mycket stora på AI:s möjligheter att bidra till lösningar på många aktuella problem och att öka mänskligt välbefinnande, men vi ser också en växande oro över AI:s potential att göra fel. Det gäller exempelvis frågor om beslut som grundar sig på fördomar och partiskhet, ökad ojämlikhet, integritetsbrott, men också hur arbete kommer att se ut i framtiden och hur kan vi hålla AI under kontroll, för att enbart nämna några.

Vad vi måste inse är att AI i själva verket är en mjukvara som vi människor designar. AI är inte någon form av magi utanför vår kontroll. Nej, det är vi människor som får AI att hända.

Enkelt uttryckt är AI en term som hänvisar till beräkningstekniker och artefakter som kan förstå och reagera på de sammanhang som de finns i och som kan dra slutsatser om hur det sammanhanget utvecklas. Under de senaste åren har algoritmerna eller de “recept” som ligger bakom dessa beräkningar blivit allt mer effektiva när det gäller att analysera data om oss och om vår miljö, och därmed blir deras inverkan på samhället också mycket större. AI och autonoma system har underlättat mänskligt liv, men samtidigt, om algoritmerna går fel, kan resultatet bli katastrofalt.

All teknologisk förändring har traditionellt följts av grundläggande samhällsförändringar. Vi står nu på tröskeln till ännu en. Det är upp till oss att leda denna förändring till något bättre, för hela mänskligheten och för miljön. Det är en utmaning som är för stor och för viktig för att överlåtas till ingenjörerna ensamma. Alla kunskapsområden från humaniora och samhällsvetenskap till konst och design behövs för att bättre bygga, förstå och använda artificiell intelligens.

Många frågor i samhället är beroende på utvecklingen och användningen av AI. Det ställer grundläggande frågor om vad som är intelligens, vad som är rättvisa beslut, hur vi ska balansera mellan individuella och kollektiva intressen, hur vi löser etiska dilemman eller hur automatisering kommer att påverka arbetsmarknaden, allt detta är frågor som inte bara tekniken kan besvara. Svaren på dessa frågor kräver tvärvetenskapliga tillvägagångssätt.

Det är därför forskningsprogrammet WASP-HS är av avgörande betydelse för AI:s framtid och därmed för oss alla. Syftet med WASP-HS-programmet är att stärka forskning och kompetens om utmaningar och effekter av artificiell intelligens, autonoma system och programvara inom humaniora och samhällsvetenskap och att bygga en grund för att informera samhället och industrin om utformningen av socialt anpassade system och konsekvenser för industri, samhälle och mänsklighet.

Jag är hedrad av att vara en del av detta program och tror verkligen att vi alla kommer att se enastående saker som följd av de tvärvetenskapliga samarbeten som står i centrum för detta program.

Recent News