News

AI och “hundvisslor” som politiska budskap

Published: March 9, 2020

En ny doktorandtjänst utlyses för att undersöka vilken roll artificiell intelligens spelar i manipulativa politiska budskap, så kallade ”hundvisslor”.

Göteborgs universitet utlyser en ny doktorandtjänst som är kopplad till det nya GRIPES-projektet (Gothenburg Research Initiative for Politically Emergent Systems), finansierat av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse. GRIPES är ett tvärvetenskapligt projekt som syftar till att undersöka vilken roll artificiell intelligens spelar i användandet av en viss typ av manipulativa politiska budskap, så kallade ”hundvisslor”.

Hundvisslor är uttryck som är optimerade för att deras avsedda budskap ska förstås av vissa grupper men inte andra – en hundvissla är misslyckad om alla förstår den. Hundvisslor används för att implicit uttrycka åsikter och ståndpunkter som av många uppfattas som kontroversiella eller oacceptabla, men som kan vara politiskt fördelaktiga att kommunicera i relation till en viss väljargrupp.

Projektet är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program on Humanities and Society (WASP-HS). WASP-HS vision är excellent forskning och ökad kunskap om konsekvenserna och utmaningarna med artificiell intelligens och autonoma system för humaniora och samhälle. Det tioåriga programmet har initierats och finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse med 660 miljoner kronor. Dessutom bidrar industri och universitet till programmets genomförande.

Läs mer om projektet.

Photo: Monica Havström.

Recent News