News

Amanda Lagerkvist befordrad till professor vid Uppsala universitet

Published: September 16, 2020

Rektor vid Uppsala universitet har befordrat Amanda Lagerkvist, som även är projektledare inom WASP-HS, till professor i media- och kommunikationsvetenskap från 15 september 2020.

“Det är ödmjukt”, säger hon, “och en ära att få denna titel vid Sveriges äldsta universitet med så starka traditioner och i en avdelning med en sådan kollegial atmosfär.”

Amanda Lagerkvist leder forskningsprojektet ”BioMe: Existential Challenges and Ethical Imperatives of Biometric AI in Everyday Lifeworlds” (2020-2024) finansierat av WASP-HS-programmet. Hon och en forskningsgrupp i Uppsala studerar AI som exempelvis ansiktsigenkänning och smarta hemassistenter: ”BioMe-projektet tar utmaningen”, säger hon, “att producera filosofiskt motiverad och empiriskt grundad kunskap om hur människor redan lever med automatisering, liksom om hur mångfald påverkar sådana upplevelser. ”

Gruppen studerar erfarenheter i livet och på jobbet, av ansikts- och röstigenkänning samt av sensorisk datafångst. Målet är att producera viktig kunskap för våra samhällen, betonar Lagerkvist, “eftersom de i slutändan måste ta itu med denna utveckling både etiskt och politiskt.”

Läs hela nyheten på den engelska sidan.

Foto: Mikael Wallerstedt.

Recent News