News

Anna-Sara Lind ny ledamot i Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans

Published: March 30, 2020

Regeringen har utsett Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt vid juridiska institutionen, till ny svensk ledamot i Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI). Anna-Sara Lind ingår även i ledningsgruppen för WASP-HS och är projektledare för ett av WASP-HS forskningsprojekt.

ECRI är Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans inom Europarådet. Kommissionen inrättades 2002 och övervakar situationen i medlemsländerna när det gäller rasism, främlingsfientlighet och diskriminering. ECRI består av självständiga experter.

ECRI grundar inte sitt arbete på någon specifik konvention även om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna är central i arbetet. Kommissionen genomför landsbesök och presenterar därefter rapporter med rekommendationer till medlemsländerna.

Recent News