News

Anna-Sara Lind utsedd till ny medlem i ledningsgruppen

Published: August 26, 2019

Anna-Sara Lind är professor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, och ny medlem i WASP-HS ledningsgrupp.

Anna-Sara Linds forskning fokuserar på offentlig rätt i vid bemärkelse, på hur EU-rätten inverkar på rättsutvecklingen inom den medicinska rätten och socialrätten samt hur fri- och rättigheter kan säkerställas i en komplex konstitutionell verklighet. Sedan 2011 är hon knuten till Centrum för forskningsetik och bioetik. Anna-Sara Lind är bitr. programledare för Impact of Religion-Challenges for Society, Law and Democracy.

För mer information om Anna-Sara Lind, se hennes hemsida.

Recent News