News

Annika Fredén: Kombinerar AI med statsvetenskap

Published: December 10, 2019

Annika Fredén, Karlstads universitet, är projektledare inom WASP-HS, läs mer om projektet How information and institutions affect political behavior: Applying AI technology to the study of political data.

Hur ser du på att vara en del av WASP-HS?

WASP-HS ger en fantastisk möjlighet till att få kontakt med andra forskare som är intresserade av skärningspunkten mellan metoder, samhällsvetenskaper och nyutveckling inom AI. Det är unikt för Sverige, där det annars ofta finns ganska fasta linjer mellan till exempel datavetenskap och mitt eget område, statsvetenskap. Jag uppskattar att få ha ett utbyte och en öppen syn på forskning med fokus på vetenskap snarare än på delområden.

Vad är dina förväntningar på WASP-HS?

WASP-HS kommer att komplettera de samarbeten som redan finns inom statsvetenskap och kombinera kunskap från ett antal starka universitet i Sverige till något nytt. Jag är också nyfiken på att se hur WASP-HS forskarskola kommer att utvecklas och hur internationella nätverk kan knytas till vårt arbete. Jag antar att ett resultat av det kommer att bli att vi bildar nya forskargrupper som kombinerar olika färdigheter med AI som gemensam nämnare, något som varit en framgångsrik strategi i till exempel USA.

Vad vill du att ditt eget projekt ska leda till?

Jag vill fördjupa min kunskap om dataanalys och förståelsen för hur människor interagerar och förstår politisk information och hur detta påverkar beteenden. Jag är särskilt intresserad av hur människor bildar sina åsikter och påverkas av potentiellt “partisk” information (från till exempel lokala eller globala opinionsundersökningar) och i uppgifterna som sådana, beroende på hur de har samlats in. Jag hoppas att vi kan säga något nytt kring detta med utgångspunkt från AI-baserade metoder.

Doktorandtjänst kopplat till projektet:
Bias and methods of AI technology studying political behavior

Recent News