News

Bortom dagens hype kring AI

Published: January 14, 2020

Anna-Sara Lind, Uppsala universitet, är projektledare för projektet Artificiell intelligens, demokrati och mänsklig värdighet. Tillsammans med sin forskargrupp vill hon förankra humaniora och samhällsvetenskap inom ramen för AI-forskning.

Hur ser du på att vara en del av WASP-HS?

Att vara en del av WASP-HS ger oss i vår forskningsgrupp en unik möjlighet att fortsätta utveckla och utforska tvärvetenskapliga forskningsmetoder i en miljö som involverar många discipliner och forskare från hela Sverige. Det ger mig och mina kollegor en grund för att bygga en plattform för yngre forskare som är intresserade av tvärvetenskapliga studier med fokus på hur stark AI kan utvecklas och de juridiska, filosofiska och politiska konsekvenserna av detta, såväl nationellt som globalt. Vi kommer också att kunna testa vår forskning på kollegorna i WASP-HS och därmed involvera fler fält och erfarenheter än de som representeras i vårt team.

Vad är dina förväntningar på WASP-HS, både för samhället i stort och för forskning i Sverige?

Vår forskargrupp ser gärna att WASP-HS berör frågor som är djupa och hållbara över tid, frågor som går längre än den nuvarande hypen kring AI. På så sätt kommer forskare och WASP-HS att kunna bidra till samhället i ett längre perspektiv men också nå bredare grupper av människor.

Förhoppningsvis kommer WASP-HS att kunna förankra humanioras roll inom ramen för AI-forskning och möjliggöra spridning av dess särskilda insatser inom det breda vetenskapliga samfundet.

Vad vill du att ert projekt ska leda till?

Vårt projekt skapas av forskare från olika discipliner; religionsfilosofi, juridik och statsvetenskap. Vi hoppas innerligt att kunna bidra med ett bra tvärvetenskapligt samarbete som är fruktbart för oss men också ger engagemang och förverkligande av WASP-HS som helhet.

En särskild målsättning är att tillhandahålla ett kritiskt perspektiv med hjälp av vilket man kan förstå och utmana vanliga fast sällan ifrågasatta antaganden som knyter an till datavetenskapen och dess populära tolkningar. Utbredda föreställningar angående AI:s löften och möjligheter gällande det praktiska såväl som det metafysiska bör inte få inverka på politiken och samhället utan att de först kritiskt granskats.

Humaniora och samhällsvetenskap har alltid haft som ett huvudmål att studera och problematisera samhällsutmaningar och samhällsutveckling. Det är oerhört viktigt att detta också görs i relation till AI, på ett solitt och vetenskapligt sätt genom tvärvetenskapligt arbete.

Foto: Eva Holst.

Recent News