News

Christian Balkenius ny ledare för WASP-HS forskarskola

Published: August 20, 2019

Christian Balkenius, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, har utsetts till ansvarig för WASP-HS forskarskola.

Christian Balkenius forskning handlar om att förstå den mänskliga hjärnan och mekanismerna bakom olika kognitiva förmågor som uppmärksamhet, minne och inlärning. Genom att reproducera mänskliga förmågor i artificiella system som datorer och robotar testas teorier om människans kognition. Målet är att bättre förstå människan och även att i framtiden kunna utveckla en mänskligt baserad artificiell intelligens. Ett speciellt fokus är barns tidiga utveckling och hur denna kan imiteras i robotar.

För mer information om Christian Balkenius, se hans webbsida.

Recent News