News

Elva nya tjänster som biträdande lektor inom WASP-HS

Published: December 13, 2020

Nationella forskningsprogrammet Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS) utökar sin satsning inom humaniora och samhällsvetenskap för studier av artificiell intelligens och autonoma system med stöd till elva nya forskargrupper.

Den nya investeringen kommer att finansiera elva forskargrupper vid nio svenska universitet. För varje grupp kommer en biträdande lektor och en doktorand att finansieras av forskningsprogrammet WASP-HS, medan ytterligare en doktorand eller postdoktor kommer att finansieras av respektive universitet.

De elva forskargrupperna spänner över ett antal områden som konst, musik och spel, demokrati, media, social interaktion med autonoma enheter, hälsofrågor, agentbaserad social simulering, skogsindustri, juridik och politisk kommunikation.

Chalmers tekniska högskola:

Forskargrupp: Interactive AI – Ethics and aesthetics of human-machine interaction in art, music, and games
Position: Assistant Professor with tenure track in Interaction design specialized in Interactive AI

Göteborgs universitet:

Forskargrupp: AI, the Social Contract and Democracy
Position: Biträdande lektor inom projektet AI, the Social Contract and Democracy

KTH, Kungl tekniska högskolan:

Forskargrupp: Media and Environment AI and Autonomous Systems in Data-based Environmental Research
Position: Biträdande lektor medie- och miljöhistoria, med inriktning AI och autonoma system

Lunds universitet:

Forskargrupp: Social interaction with autonomous artifacts
Position: Biträdande universitetslektor i kognitionsvetenskap eller teoretisk filosofi

Malmö universitet (2 grupper):

Forskargrupp: AI and the everyday political-economy of global health
Position: Associate Senior Lecturer (Assistant Professor) in the Global Politics of AI and Health

Forskargrupp: Realizing the potential of agent-based social simulation
Position: Associate Senior Lecturer (Assistant Professor) in computer science

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet:

Forskargrupp: Challenges and social consequences of artificial intelligence in Swedish forests
Position: Associate Senior Lecturer in Forest Management, with specialization in Artificial Intelligence

Stockholms universitet:

Forskargrupp: AI and Law
Position: Biträdande lektor i rättsinformatik

Umeå universitet:

Forskargrupp: Human-Centered AI for Health, Autonomy and Wellbeing
Position: Biträdande universitetslektor i människocentrerad artificiell intelligens (AI) med inriktning mot hälsa, autonomi och välbefinnande

Uppsala universitet (2 grupper):

Forskargrupp: AI and Political Communication
Position: Biträdande lektor i statskunskap 

Forskargrupp: AI-based RegTech
Position: Biträdande universitetslektor i handelsrätt

– Vi är mycket glada över dessa nya grupper som kommer att ge ett viktigt lyft för att stärka och utvidga svensk excellens inom humaniora och samhällsvetenskap när det handlar om att undersöka effekterna av AI och autonoma system för människor och samhälle, säger Virginia Dignum, programdirektör för WASP-HS och professor i ansvarsfull artificiell intelligens vid Umeå universitet.

– Genom att arbeta tillsammans över olika discipliner och mellan universiteten kommer forskarna i projekten att bilda ett tvärvetenskapligt team som stärker och utvecklar forskningsämnen och utbildning. Vi ser fram mot en ny generation forskare som är väl insatta i WASP-HS kärnämnen, säger Virginia Dignum.

Foto ovan: AdobeStock/Babaroga.

Recent News