News

Etik och lärandeanalys inom högre utbildning

Published: March 15, 2021

Teresa Cerratto-Pargman, docent i människa-datorinteraktion, Stockholms universitet, och projektledare för WASP-HS-projektet Ethical and Legal Challenges in Relationship to AI-driven Practices in Higher Education, skriver i detta blogginlägg om AI-driven utbildning.

Forskningsprojekt som Teresa Cerratto-Pargman leder ställer frågan ”vilka etiska och juridiska utmaningar uppstår till följd av användningen av AI-teknik i den högre utbildningen och hur kan direkta och indirekta intressenter hantera dem?”.

I detta blogginlägg pekar hon på en artikel i vilken hon och forskarkollegan Cormac McGrath utvecklar frågeställningen.

Läs hela blogginlägget.

Recent News