News

Etiska riktlinjer som verktyg för styrning av AI

Published: October 6, 2020

Stefan Larssons artikel On the Governance of Artificial Intelligence through Ethics Guidelines har publicerats i Asian Journal of Law and Society (Cambridge University Press).

Stefan Larsson är lektor och docent i teknik och social förändring vid Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet, och projektledare för WASP-HS-projektet AI Transparency and Consumer Trust.

I artikeln används ett socio-juridiskt perspektiv för att analysera användningen av etiska riktlinjer som ett verktyg för styrning vid utveckling och användning av artificiell intelligens (AI). Detta har blivit ett viktigt politiskt område i flera stora jurisdiktioner, inklusive Kina och Japan, liksom EU.

Särskild tonvikt läggs i den här artikeln på de etiska riktlinjerna för pålitlig AI som publicerades av EU-kommissionens expertgrupp på hög nivå om artificiell intelligens i april 2019, samt vitboken om AI, som publicerades av EU-kommissionen i februari 2020.

Artikeln avslutas med att peka på utmaningarna mellan teknisk och juridisk förändring, behovet av att gå från princip till process i styrningen av AI, och de tvärvetenskapliga behoven i studien av samtida tillämpningar av databaserad AI.

Recent News