News

Helena Lindgren ny professor

Published: October 20, 2019

Helena Lindgren, projektledare inom WASP-HS, har installerats som professor i datavetenskap vid Umeå universitets Årshögtid den 19 oktober.

I samband med installationen höll Helena Lindgren sin installationsföreläsning om vilka möjligheter vi har att samarbeta med AI.

Foto ovan: Mattias Pettersson.

För att intelligenta system ska kunna samarbeta med människor på ett meningsfullt sätt i olika aktiviteter, tolka beteenden och anpassa sig till sociala situationer behöver system även social intelligens. Helena Lindgrens forskning innefattar teorier, metoder och algoritmer för att möjliggöra detta. Hon intresserar sig för hur systemen ska kunna bli mer användbara som personligt anpassat stöd i vardagen.

Läs mer om det projekt som Helena Lindgren leder inom WASP-HS.

Recent News