News

Helena Lindgren utnämnd till WASP-HS ledningsgrupp

Published: September 11, 2019

Participants at the AI for Humanity and Society 2023 workshops. Photo: Charlotte Carlberg

Helena Lindgren, professor vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet, har utsetts till medlem i ledningsgruppen för WASP-HS.

Helena Lindgren forskar och undervisar i fältet där system baserade på artificiell intelligens (AI) behöver samarbeta med människan. Forskningen spänner över grundforskning i AI till tillämpningar för ökad hälsa.

För mer information om Helena Lindgren, se hennes webbsida.