News

Ingar Brinck ny medlem i WASP-HS ledningsgrupp

Published: September 10, 2019

Ingar Brinck är professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet och har utsetts till ledningsgruppen för WASP-HS.

Ingar Brincks forskning rör områden som språkfilosofi, kognitionsvetenskap, evolutionära och utvecklingsmässiga perspektiv på kognition och kommunikation.

För mer information om Ingar Brinck, se hennes hemsida.

Recent News