News

Internationellt samarbete ger forskning nya idéer

Published: January 15, 2020

Att samarbeta med forskare från andra länder gör dig mer öppen för nya idéer och ger nya perspektiv, säger den svenska forskaren Annika Fredén, som för närvarande arbetar vid University of Montreal.

Annika Fredén är universitetslektor i statsvetenskap vid Karlstads universitet och även projektledare i programmet WASP-HS. Vi bad henne berätta mer om hur internationellt samarbete för hennes forskning framåt.

Kan du berätta lite mer om din vistelse i Montreal?

Annika Fredén: Jag deltar för närvarande i ett internationellt samarbete med King’s College London och University of Montreal om förhållandet mellan valsystem och medborgares uppfattning om ledare och demokrati. Detta projekt är kopplat till mitt eget fleråriga forskningsprojekt ”Sociala nätverk och val av parti. Att utveckla nya språkbaserade verktyg för att studera väljarbeteende”, finansierat av Vetenskapsrådet.

En av projektledarna för vårt internationella projekt, professor André Blais, är baserad vid institutionen för statsvetenskap vid University of Montreal. Där finns också en grupp andra forskare med liknande intressen som mina som jag känner från tidigare, och det fick mig att tänka på Montreal som ett bra ställe att vara i detta skede av projektet.

Jag har ett kontor på institutionen under den här månaden. Två av mina medarbetare från Sverige kommer också att vara i Montreal i en vecka när vi kommer att organisera en workshop om kvantitativa textanalysmetoder. Jag kommer också att presentera annat relaterat arbete.

Vad kan du som forskare från Sverige lära av forskare från andra länder?

Annika Fredén: Det är en bra chans att få människor utanför Sverige att få veta mer om ditt arbete. Att presentera ditt arbete för andra och bo i miljön lite längre tid än vid en vanlig konferens gör att du tydligare kan se i vilken utsträckning och i vilka delar ditt arbete är intressant för en större publik. Att stiga ur ditt vardagliga arbete för ett tag kan också göra dig mer öppen för att utveckla nya idéer och se saker från en annan vinkel.

Vilka bidrag kan du som svensk forskare ge till det internationella samfundet?

Annika Fredén: I en mindre miljö som den vi har i Sverige, kan du vara mer fri att utveckla egna idéer och tillvägagångssätt utanför den amerikanska mainstream-fåran. Vi har också ett annat system för finansiering av undervisning och forskning som människor här i Kanada är mycket intresserade av och som jag försöker förklara utifrån mina erfarenheter. Men mest av allt är jag här för att mina forskningsintressen liknar de som folk har på den här institutionen och att vi kan utbyta idéer och erfarenheter relaterade till detta område.

Du är i början på ett fem år långt forskningsprojekt i WASP-HS. Vilka internationella kopplingar hoppas du på för det projektet?

Annika Fredén: En av anledningarna till att WASP-HS är attraktivt för mig är dess internationella profil. Det kommer att vara intressant att se vilka forskare från utlandet vi kommer att kunna locka till Sverige och vilka institutioner vi kan samarbeta närmare med. Kanadensiska forskare som jag träffar här i Montreal säger att Skandinavien är på väg framåt när det gäller högkvalitativ forskning, och jag tror att WASP-HS har potential för att bidra till denna utveckling.

Foto: Semra Sevi.

Recent News