News

Känslor i människa-robot interaktioner

Published: December 12, 2019

Ericka Johnson, professor vid Linköpings universitet, är projektledare för WASP-HS projektet The ethics and social consequences of AI & caring robots. Learning trust, empathy and accountability.

Vad betyder det att vara en del av WASP-HS?

Det innebär att vi är en del av en tvärvetenskaplig grupp av forskare som är oroliga för konsekvenserna av ny teknik på befintlig och framtida social praxis.

I vår forskning tittar vi på känslor som uppstår när människor och robotar interagerar. Vi är intresserade av hur människan påverkas under denna interaktion. Men vi är också intresserade av vilka specifika interaktioner som ger dessa effekter eller känslor. Utifrån det ställer vi frågor som är riktade mot kontingenta och temporära relationer mellan människor och robotar.

Vår forskning handlar om hela interaktionen och det sammanhang inom vilket det sker lika mycket som till hur känslor uppstår och tar sig uttryck hos människan i denna relation.

Vad ska ert projekt leda till?

Vi antar att robotar – i olika former, storlekar och former – kommer att ta hand om en del av det vårdarbete som idag utförs av människor. Eftersom det innebär en förändring från hur vi förväntar oss att vård ges till oss själva och dem vi älskar, kommer vår forskning att undersöka hur utvecklare programmerar robotar för de ska bete sig på ett sätt som människor tycker är pålitligt och tillgängligt.

En aspekt av detta vårdarbete är kommunikation, ofta muntlig. Därför kommer en del av vår forskning att undersöka hur det material-kopplade inom människa-robot-interaktioner påverkar hur samtal utformas. Dessutom kommer vi att studera hur designers och användare uppfattar och uttrycker känslor genom att analysera deras förståelse för sensordata och deras uppfattning av robotar.

Vår utgångspunkt är en uppfattning om att vi och våra barn kommer att förväntas interagera med robotar när de utför olika slags vård för och med oss i olika livsfaser. Därför frågar vi vad det kommer att innebära för hur vi – och hur robotarnas designers – tänker på vård. Och hur ansvar, förtroende och empati utvecklas i de relationella interna handlingarna vi har tillsammans.

Vad är era förväntningar på WASP-HS?

WASP-HS är särskilt viktigt för vårt arbete eftersom det också tillåter oss att vara en del av WASP-HS-nätverket av projekt och en del av det bredare WASP-kollektivet. Som sådan kan vi delta i generativa samarbeten och samtal med andra robotforskningsgrupper, av vilka många har liknande forskningsintressen men mycket olika sätt att formulera dem. Det vi märker är att även när vi alla frågar vad som på ytan kan tyckas vara liknande frågor, ger våra olika teoretiska bakgrunder mycket olika tillvägagångssätt.

Vårt hopp är att de WASP-HS med konferenser, möten, workshops och forskarskolan kommer att göra det möjligt för oss att prata med dessa andra grupper och tillvägagångssätt på ett sätt som utmanar våra förformulerade antaganden och ger oss tankar om hur vi studerar robotar och utmanar oss i det vi ser och gör.

Doktorandtjänst kopplat till projektet:
The ethics and social consequences of AI & caring robots. Learning trust, empathy and accountability

Recent News