News

Möte med Frankrikes president Emmanuel Macron

Published: November 4, 2019

Virginia Dignum, vetenskaplig chef för WASP-HS, var en del av programkommittén för Global Forum on AI for Humanity (GFAIH) och ordförande för sessionen om trustworty AI.

Toppmötet ägde rum i Paris 28-29 oktober 2019. Mötet gav en god möjlighet att nå ut på internationell nivå. GFAIH arrangerades av den franska regeringen under särskild ledning av Frankrikes president Emmanuel Macron.

Virginia Dignum säger: ”President Macron var verkligen mycket intresserad och mycket öppen för att höra våra åsikter. Han tog massor av anteckningar och sammanfattade i slutet diskussionen mycket bra.”

Till mötet kom experter inom AI, samhällsvetenskaper, humaniora och teknik samt innovatörer, ekonomiska aktörer, beslutsfattare och representanter för civilsamhället för att nå en gemensam förståelse för de perspektiv som AI har och överväga globala partnerskap för att sätta utvecklingen av AI till förmån för mänskligheten.

President Macron nämnde också att Virginia Dignum hade gett honom många tankar att fundera över om behovet av ansvarsfull AI och reglering.

Recent News