News

Ny artikel om samhällsvetenskap och AI

Published: December 9, 2020

Amanda Lagerkvist, projektledare i WASP-HS och professor vid Institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet, har publicerat en teoretisk artikel i Journal of Digital Social Research och dess temanummer om “Unpacking the Algorithm: Social Science Perspectives on AI”.

Amanda Lagerkvists artikel ”Digital limit situations: Anticipatory media beyond‘ the new ai era´ ” problematiserar i ett existentiellt perspektiv, idén om att AI-utvecklingen är oundviklig och den ställer frågor om hur framtiden kan föreställas och skapas med och utan AI.

Denna specialutgåva av Journal of Digital Social Research samlar sex artiklar som tar upp artificiell intelligens (AI) ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Redaktörerna hoppas utgåvan kommer att hjälpa till att definiera vad ett samhällsvetenskapligt perspektiv på AI kan och bör innebära, och att den också kommer att stimulera ytterligare diskussioner om samhällsvetenskapliga perspektivs roll i både intra- och tvärvetenskaplig AI-forskning.

Recent News