News

Ny bok från projektet Quantum Law

Published: June 8, 2020

Quantum Law är det första forskningsprojektet som ägnas specifikt åt att studera de juridiska implikationerna av kvantberäkning. Projektet ingår i det tioåriga forskningsprogrammet WASP-HS.

En av Quantum Laws första forskningsutgåvor är en bok om interaktion mellan teknik och internationell rätt som finns tillgänglig gratis på SSRN:s eLibrary, [l] ex machina: Osannolika möten med internationell rätt och teknik.

Utvecklingen av kvantteknologin och kvantdatorer kommer att få stor betydelse för det framtida samhället. Valentin Jeutner, vid Lunds universitet, leder ett projekt som ska undersöka vad den nya teknologin kan komma att innebära för våra lagar och hur den kan nyttjas av rättssystemet.

Projektet utgår från tre övergripande frågor. Hur kommer kvantteknologin att påverka lagstiftningen inom olika rättsområden? Bland annat undersöks hur det rättsliga skyddet för privatlivet behöver anpassas samt var det juridiska ansvaret ligger om användning av kvantteknologi leder till oavsiktliga konsekvenser, till exempel i medicinska sammanhang.

Kan kvantdatorer användas för att optimera rättslig tvistlösning? Exempelvis genom nya modeller för rättslig argumentation eller för att förutse utgången i en rättslig process?

Den sista frågan lyder: Kan studier av kvantteknologi hjälpa oss att nå en fördjupad förståelse av rätten och dess funktioner? Forskarna ställer sig frågan om det går att finna gemensamma nämnare mellan fysikens, och specifikt kvantfysikens, lagar och de lagar som stiftas i en stat.

Läs mer om projektet Quantum Law.

Recent News