News

Ny video: Framtida utmaningar inom AI och automatisering

Published: October 9, 2020

I en ny video diskuterar Jonas Ivarsson, professor i informatik vid Göteborgs universitet och projektledare i WASP-HS, några av de utmaningar samhället kommer att möta inom AI och automatisering.

Som art befinner vi oss i ett komplicerat förhållande med teknik när det gäller vad vi kan göra som individer. Jonas Ivarsson pekar på några av dessa komplikationer när han från historien och vår nuvarande situation utforskar vägen in i framtiden.

– Som hjälp för nya generationer som växer upp måste vi formulera en tydlig vision om vilken roll teknik ska spela. Vi bör se till att dagens barn lär sig att arbeta med och inte för tekniken, säger Jonas Ivarsson.

Se videon Challenges for the knowledge society och följ Jonas Ivarssons tankar från taxichaufförer i London till kirurger, lärare och hur våra arbeten kan komma att påverkas av framväxande teknik.

Recent News