News

Rapport om juridiska utmaningar kring AI

Published: December 2, 2019

Stefan Larsson, forskare vid Lunds universitet och forskningsledare i WASP-HS, har publicerat en rapport om juridiska utmaningar kring AI.

I rapporten, The Socio-Legal Relevance of Artificial Intelligence, skriver Stefan Larsson:
“I samband med samhällets ökande användning av och beroende av AI och maskininlärning finns det ett växande behov av att förstå möjliga negativa konsekvenser och risker, hur olika intressen och makt fördelas och vilka typer av juridiska och etiska ramverk, standarder eller certifieringar som kan bli nödvändiga. ”

Rapporten fokuserar på samtida, vardagliga tillämpningar av artificiell intelligens och relaterar dem till relevanta juridiska utmaningar.

Stefan Larsson är jurist och docent i teknik och social förändring vid Lunds universitet.

Rapporten publiceras av AI Sustainability Center.
Läs rapporten The Socio-Legal Relevance of Artificial Intelligence.

Recent News