News

Robotforskning och WASP-HS

Published: December 13, 2019

Lunds universitets magasin intervjuar professor Christian Balkenius, ansvarig för WASP-HS forskarskola, om hur långt robotforskningen kommit och om en robot kan uppföra sig etiskt och moraliskt.

Christian Balkenius är professor i kognitionsvetenskap och föreståndare för forskarskolan inom WASP-HS programmet (Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society) som kommer att sysselsätta 70 doktorander i hela landet så småningom.

Det innebär att Christian Balkenius är central för den största satsningen någonsin på humaniora och samhällsvetenskap i Sverige. I nummer 6/2019 av Lunds universitets magasin intervjuas han om det nya uppdraget som ansvarig för WASP-HS forskarskola och den robotforskning som han leder vid Lunds universitet.

Satsningen inom WASP-HS på 660 miljoner består för närvarande av 16 forskningsprojekt (varav tre i Lund) samt forskarskolan. De förenas i hur den artificiella intelligensen kommer att påverka oss människor. Det är Wallenbergstiftelserna som står bakom finansieringen och det tycker Christian Balkenius har en särskild poäng.

– De har finansierat så mycket av AI-forskningen i Sverige och därför är det roligt att de nu vill finansiera något som har med konsekvenserna av den att göra, säger han till Lunds universitets magasin.

På frågan om var robotforskningen står och om robotarna kommer att ta över och bli smartare än människor, svarar han:

– Nej, nej, inte under min livstid i alla fall. Vi är bara i början av den utvecklingen, försäkrar Christian Balkenius, samtidigt som han betonar att det händer mycket inom teknikutvecklingen med en snabb utveckling av robotar.

Läs hela intervjun i Lunds universitets magasin.

Recent News