News

Samtal om AI och forskning inom WASP-HS

Published: March 12, 2020

”Vi behöver utveckla förståelsen för vad de nya teknikerna betyder för samhället.” Lyssna till ett mycket intressant podd-samtal om AI.

Vad pratar vi om när vi pratar om artificiell intelligens? Varför intresserar sig filosofer för självstyrande bilar? Och när tar robotarna över?

I ett podd-samtal från Lunds universitet talar Christian Balkenius, professor i kognitionsvetenskap, och Ingar Brinck, professor i teoretisk filosofi, om den stora satsningen WASP-HS, och om humanioras roll i forskningen om autonoma system och AI.

”Vi behöver utveckla förståelse för vad de nya teknikerna betyder för samhället, vi måste göra en central satsning på dessa förändringar som sker globalt, denna satsning ska hjälpa till med forskning på detta område och inleda samarbete med internationell kompetens”, säger Ingar Brinck.

”Tekniken kommer att förändra hur vi interagerar med varandra och kommer att ha konsekvenser för hela samhället. Så allting kommer att påverkas”, säger Christian Balkenius.

Lyssna till hela podd-samtalet.

Recent News