News

Samtal om förhållandet människa och maskin

Published: October 28, 2019

Kristina Höök, professor i interaktionsdesign vid KTH och projektledare för ett av projekten inom WASP-HS, samt Ingar Brinck, professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet och medlem av ledningsgruppen för WASP-HS, deltar i ett samtal i radioprogrammet Filosofiska rummet om förhållandet mellan människa och maskin.

Hur påverkas synen på att vara människa när tekniken blir en integrerad del av oss? Vad är det att vara människa och vilken roll vill vi att maskinerna ska ha? Hur påverkas vi människor av de redskap, maskiner, artificiell intelligens och autonoma system som vi uppfinner?

Detta är några frågor som tas upp i samtalet mellan de två forskarna och programledaren Lars Mogensen i ett av höstens avsnitt av Filosofiska rummet i Sveriges Radio.

Lyssna till Filosofiska rummets avsnitt Människa och maskin – ett förhållande i förändring.

Recent News