News

Sociologisk forskning sätter fokus på AI

Published: January 16, 2020

Artificiell intelligens genomsyrar alltmer av samhället. För teknik- och vetenskapsstudier ger detta en unik möjlighet att förstå sociala och tekniska förändringar.

Francis Lee, forskare vid Uppsala universitet och projektledare inom WASP-HS, har bjudits in till en internationell workshop om AI i samhället och vilka konsekvenser dessa förändringar har för hur samhällsvetenskapen kan studera hur algoritmer och data förändrar världen.

Francis Lee kommer att vara huvudtalare på workshopen The Rise of AI society, organiserad av RN24 (Sociology of Science and Technology Network) inom European Sociological Association, 28-29 maj 2020, i Helsingfors, Finland.

Vad kommer du att fokusera på i din föreläsning?

Francis Lee: Idag producerar AI och algoritmer alltmer “fakta” som formar våra sociala liv på oräkneliga sätt. Till exempel används de för att förutsäga naturkatastrofer som jordbävningar eller pandemier. De används för att förutsäga vem som kan ha ett spelberoende, vara skattefuskare eller överlag för att identifiera risker i samhället.

I och med att AI, maskininlärning och datorberäkningar producerar alltmer fakta om världen måste människor och organisationer acceptera, utmana, redogöra för eller på annat sätt förhålla sig till dessa beräknade ”sanningar.”

I min presentation diskuterar jag denna utveckling. Hur kan man som samhällsvetenskaplig forskare närma sig den ökande påverkan som algoritmer och big data har på samhället? Hur bör vi göra sociala analyser när vi i allt högre grad kvantifieras, klassificeras och värderas av algoritmiska system?

Du är projektledare inom WASP-HS-programmet. Vad betyder det för din forskning?

Francis Lee: I samband med denna föreläsning får jag kontakt med betydande europeiska forskare som studerar sociala analyser av AI. För WASP-HS innebär det kontakt med en bred gemenskap av forskare som använder teorier och metoder utvecklade i teknik- och vetenskapsstudier för att förstå artificiell intelligens.

Recent News