News

Stort intresse för konferensen AI for Humanity and Society

Published: November 19, 2020
Stefan Larsson

18 november arrangerades AI for Humanity and Society 2020, en online-konferens om hur artificiell intelligens och autonoma system påverkar samhälle och människors liv.

Närmare 400 deltagare från industri, offentlig sektor, universitet och institut var anmälda till dagen som lockade stort intresse.

– Paneldeltagarna vid WASP-HS-konferensen AI for Humanity and Society visade starkt på vikten av ett tvärvetenskapligt förhållningssätt när vi närmar oss AI. Att säkerställa en ansvarsfull användning av AI är en uppgift för alla, säger Virginia Dignum, programdirektör för WASP-HS.

Dagen inleddes av Peter Wallenberg Jr, styrelseordförande i Wallenbergstiftelserna, och Kerstin Sahlin, ordförande för WASP-HS och professor vid Uppsala universitet.

Sveriges energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman delade därefter sina tankar om hur AI påverkar Sveriges förutsättningar i en allt starkare internationell konkurrens.

Två panelsamtal hölls under dagen. Det första handlade om AI och dess utmaningar och möjligheter för samhället. I panelen fanns Anja Kaspersen, Director, Förenta Nationerna, Office for Disarmament Affairs, Oskar Nordström Skans, professor Uppsala universitet, Marietje Schaake, Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence, Peter Wallenberg Jr, styrelseordförande i Wallenbergstiftelserna, samt Sara Öhrvall, chef för Digitalisering, Kundupplevelse och Kommunikation inom SEB.

Det andra panelsamtalet handla om humaniora och AI med deltagarna Kjell Asplund, professor och ledamot av Statens medicinsk-etiska råd, Johan Bocander, dataskyddsombud SEB, Ingar Brinck, professor Lunds universitet, Vanessa Evers, professor NTU Singapore, Juha Heikkilä, chef för robotik och AI vid generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik EU-kommissionen.

Ett musikaliskt intermezzo med maskinskapad folkmusik framfördes av medlemmar ur The Society for the Preservation and Promotion of Machine Folk Music, under ledning av Bob Sturm.

De forskningsprojekt som pågår inom WASP-HS presenterades också under dagen.

Moderator för konferensen var Cecilia Garme. Karin Danielsson och Tatyana Sarayeva, programkoordinatorer för WASP-HS, skötte sändningen.

Recent News