News

Att bli en AI-forskare

Published: December 20, 2019

”WASP-HS ger forskare möjlighet att växla om från sina tidigare områden till att fokusera på hur AI kommer att påverka samhället. Jag är stolt över att vara en del av det.” Pontus Strimling, Institutet för framtidsstudier, är mycket glad över att vara en del av de forskare som vill försöka förstå den påverkan AI har på samhället.

Det var i maj 2016 som min resa mot forskning kring effekterna av AI började. Jag besökte min vän Tim i London. Jag träffade Tim först när han var doktorand i neurovetenskap, men han var nu i London och utvecklade AI för DeepMind. Jag trodde att det bara var ett besök vänner emellan, men det visade sig snart att Tim hade ytterligare ett motiv för att bjuda in mig.

När jag kom, plockade han fram en bunt papper. Han gav mig dem en efter en och förklarade vilka genombrott de hade gjort. De hade fått AI att identifiera material och position hos olika objekt, att hantera mjuka material, hitta vägen genom labyrinter, vinna i nästan varje spel som fanns; listan verkade oändlig. Han proppade mig full med genombrott efter genombrott tills han var säker på att jag insåg att AI kommer att förändra världen.

Följ WASP-HS på Linkedin.
Följ WASP-HS på Twitter.

Närmast skakad av denna insikt började jag leta efter forskare inom samhällsvetenskap som beslutat sig för att förstå denna kommande förändring. Forskare, som hade börjat beskriva förändringen, eller ännu bättre, undersöker vad som kan göras för att säkerställa att möjligheterna i denna teknik används och att fallgroparna undviks.

Men till min överraskning fann jag inte mycket. Det lilla som fanns tenderade att fokusera på arbetsmarknadsundersökningar. Men när det kom till påverkan på mjuka värden som sociala relationer, lycka och förtroende hittade jag nästan ingenting.

Därför beslöt jag mig för att flytta fokus i min forskning till att försöka förstå hur AI kommer att kunna påverka samhället under det kommande decenniet. Det var en början i ensamhet, och jag letade desperat efter fler samhällsvetare som ville uppmärksamma detta.

Så småningom, steg för steg, började det komma positiva tecken. Initiativ som MIT Computer Science & Artificial Intelligence Lab, DeepMind Ethics and Society och Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence, visade att många tänkte på dessa frågor och skapade infrastrukturer där de kunde tas upp. Initiativen låg fortfarande långt borta från Sverige, där jag på grund av familjeskäl behövde stanna under en överskådlig framtid. Fram till WASP-HS.

WASP-HS är, såvitt jag vet, den största svenska forskningsinvestering som någonsin gjorts inom humaniora och samhällsvetenskap. Det ger forskare möjlighet att växla om från sina tidigare områden till att fokusera på hur AI kommer att påverka samhället. Jag är stolt över att få vara en del av det. Även om jag inte tror att WASP-HS på egen hand kan bygga det nya fältet för forskning om hur AI påverkar samhället, så tror jag att det kan lägga en grund och få forskningsområdet att växa.

Jag är stolt över att nu få se flera forskare som vill delta i att försöka förstå hur AI påverkar, och jag tror att om vi alla bidrar med vår egen expertis kan vi tillsammans ta itu med detta. När det gäller mig själv bidrar jag med min tidigare forskning om kulturell förändring för att undersöka vilka implementeringar av AI som kommer att spridas snabbast och vilka som kommer att utvecklas långsamt, eller om de alls kommer att utvecklas. Att förstå spridningen av AI är avgörande för att förstå deras inverkan och etiska konsekvenser.

En sådan förståelse kan vägleda forskare inom och utanför WASP-HS att fokusera på effekterna av den AI som är närmast förestående. Det kan hjälpa samhället att välja vilka implementeringar av AI vi vill begränsa och vilka vi vill ska växa. På så sätt kan vi tillsammans säkerställa en smidig övergång till en framtid präglad av den AI vi själva väljer.

Doktorandtjänst kopplad till projektet: Psychological and social processes that influence the diffusion of AI

Recent News