News

Lanserar satsning på forskning inom AI och autonoma system

Published: June 3, 2019

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse satsar upp till 660 miljoner kronor på forskningsprogrammet WASP-HS som ska undersöka de förändringar som kommer som följd av teknikskiftet.

AI, maskininlärning, robotisering… det pågående teknikskiftet kommer att påverka vårt samhälle och våra beteenden på flera sätt.

Förkortningen HS står för humaniora och samhälle. Forskningsprogrammet ska framför allt analysera etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala, kulturella och juridiska aspekter som kan komma med teknikskiftet.

– Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har genom forskningsprogrammet Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, sedan tidigare satsat 3 miljarder kronor på grundforskning inom mjukvara, autonoma system och AI. Men vi får inte glömma bort att den nya tekniken också förändrar vardagen för många människor och samhället i stort, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande i Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

Mot bakgrund av detta gör Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, som framför allt stödjer samhällsvetenskaplig forskning, och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, som i huvudsak stödjer humaniora, en gemensam satsning på det tioåriga forskningsprogrammet WASP-HS.

Värduniversitet för programmet är Umeå universitet.

– Vi är väldigt glada för att huvudansvaret för den här satsningen placeras hos oss. Det är ett viktigt område med stor potential. Utvecklingen av ett samhälle där artificiell intelligens och autonoma system genomsyrar människors liv är ännu bara i sin linda, säger Umeå universitets rektor Hans Adolfsson.

Internationellt framstående AI-forskare

En av de främsta orsakerna till programmets placering i Umeå är professor Virginia Dignum. Hon var en av de första professorerna som rekryterades till Sverige inom WASP:s AI-satsning och hon blir WASP-HS vetenskapliga ledare.

– Vi kommer bland annat titta på metoder och verktyg för att säkerställa att AI och autonoma system formas så att de inte strider mot mänskliga värderingar och etiska principer, säger Virginia Dignum som forskar om samhälleliga, etiska och kulturella konsekvenser av AI vid Umeå universitet.

Programmet är tvärvetenskapligt där humaniora och samhällsvetenskap kombineras med teknisk forskning.

– WASP-HS kommer att bedriva en omfattande forskarskola med upp till 70 doktorander, rekrytera minst tio nya forskargrupper och tolv gästprofessorer. Ett av WASP-HS huvudmål är att stärka den svenska forskningskompetensen inom området med forskarutbildning och rekrytering av unga forskare och gästforskare, säger professor Kerstin Sahlin, styrelseordförande i WASP-HS.

WASP-HS ska vara fristående från, men drivas i nära samarbete med, WASP.

–Det innebär att WASP-HS ska bedriva oberoende studier av teknikens inverkan på företagande och samhälle men samtidigt samverka med WASP inom bland annat forskar-utbildningen, förklarar Virginia Dignum.

En viktig del i programmet är internationella samarbeten bestående av partnerskap, gästforskare samt postdoktorandvistelser utomlands.

Bakgrund

WASP
Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges enskilt största privata forskningssatsning någonsin. Målsättningen är att lyfta Sverige till en internationellt ledande position inom områdena mjukvara, autonoma system och AI. Stiftelsens satsning uppgår totalt till 3 miljarder kronor fram till år 2026. Tillsammans med medfinansiering från de ingående universiteten samt svenska industriföretag omfattar hela satsningen 4 miljarder kronor.

Recent News