News

WASP-HS i Danmark

Published: February 6, 2020

Kerstin Sahlin, ordförande för WASP-HS, och Christian Balkenius, ansvarig för WASP-HS forskarskola, presenterade sina erfarenheter från WASP-HS vid ett möte i Köpenhamn organiserat av Villum fonden och Velux fonden om algoritmer, data och demokrati.

Med ett totalt anslag på 100 miljoner danska kronor under tio år vill Villum fonden och Velux fonden främja medborgarcentrerad, hållbar demokratisk utveckling i framtidens datadrivna Danmark.
Länk till utlysningen Algorithms, Data and Democracy – a Strong Democracy in a Digitalised World.

Recent News