News

WASP-HS med en stark uppställning av forskare

Published: December 5, 2019

En stark start med visioner för excellent forskning. WASP-HS har idag haft sin första workshop med 60 deltagare från de 16 forskningsprojekt som under hösten fått finansiering.

På bilden 16 av projektledarna som tillsammans med ett 50-tal forskare var samlade till workshopen.

Från vänster: Anna-Sara Lind, Uppsala universitet, Pontus Strimling, Institutet för framtidsstudier, Oskar Nordström Skans, Uppsala universitet, Annika Fredén, Karlstads universitet, Kristina Höök, KTH, Sara Ljungblad, Chalmers, Christian Balkenius, Lunds universitet, Nicolette Lakemond, Linköpings universitet, Francis Lee, Uppsala universitet, Valentin Jeutner, Lunds universitet, Amanda Lagerkvist, Uppsala universitet, Ericka Johnson, Linköpings universitet, Asad Sayeed, Göteborgs universitet, Helena Lindgren, Umeå universitet, Stefan Larsson, Lunds universitet, Jonas Ivarsson, Göteborgs universitet.

Recent News