News

Workshop 5 december

Published: October 17, 2019

Ett första möte för hela WASP-HS-programmet kommer att äga rum den 5 december då projektledare för de 16 godkända WASP-HS-projekten kommer att presentera sina planer. Läs mer här om de 16 projekten.

Mötet kommer att hållas i Stockholm och är öppet endast för projektmedlemmar.

Luciano Floridi, Professor of Philosophy and Ethics of Information and Director of the Digital Ethics Lab, University of Oxford, kommer att medverka som inbjuden huvudtalare.

Recent News