News

Workshop om Responsible Learning Analytics

Published: January 29, 2021

En interaktiv workshop med syfte att ge fördjupad diskussion om etik i Learning Analytics-system anordnas av forskare som även är verksamma inom WASP-HS.

Workshopen Responsible Learning Analytics anknyter till behovet av att skapa system för Learning Analytics som är rättvisa och etiska men också som tar hänsyn till jämlikhet, demokrati och solidaritet i utbildning.

Etiska överväganden och de värden som är inbäddade i design, utveckling, distribution och användning av Learning Analytics (LA) -system har fått stor uppmärksamhet de senaste åren. Etiska ramar, designriktlinjer, principer, checklistor och en uppförandekod har bidragit till en konceptuell grund för fokuserade diskussioner om etik i LA. Det är emellertid relativt litet känt om hur dessa olika konceptuella förståelser för etik fungerar i praktiken och vilka specifika spänningar utövare (t.ex. administratörer, utvecklare, forskare, lärare, elever) upplever när de utformar, distribuerar eller använder LA.

En av arrangörerna av workshopen är Teresa Cerratto Pargman, Stockholms universitet, docent i människa-dator-interaktion och projektledare för det WASP-HS-finansierade projektet ”Ethical and Legal Challenges in Relationship to AI-driven Practices in Higher Education”.

Cormac McGrath, medlem av samma projekt och docent vid Stockholms universitet, deltar också som arrangör av workshopen, liksom Olga Viberg, docent vid Royal Institute of Technology, och medlem i WASP-HS-projektet ” Culturally Informed Robots in Learning Activities (CIRILA)”.

Den virtuella workshopen arrangeras 12 april 2021. Sista dag för bidrag till workshopen är 9 februari 2021.

Arrangörerna välkomnar också deltagare som är intresserade av att delta och delta i diskussionerna (utan att lämna in någon artikel).

Läs mer om workshopen Responsible Learning Analytics.

Recent News