Organisationen bakom WASP-HS inrättas av en styrelse, en ledningsgrupp, en internationell vetenskaplig rådgivande kommitté, en vetenskaplig rådgivande kommitté och ett programkontor.

För frågor och förfrågningar relaterade till programmet, vänligen kontakta Programkontoret.

Styrelse

Programdirektörer

Ledningsgrupp

Programkontor

Internationell vetenskaplig rådgivande kommitté

Vetenskaplig rådgivande kommitté

Styrelse

Kerstin Sahlin

Kerstin Sahlin

Professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet. Ordförande för WASP-HS styrelse

Hans Adolfsson

Hans Adolfsson

Professor i kemi, rektor vid Umeå universitet. Vice ordförande för WASP-HS styrelse

Kjell Asplund

Kjell Asplund

Professor i medicin. Styrelseordförande i Socialstyrelsen

Sven Strömqvist

Sven Strömqvist

Professor i generell lingvistik vid Lunds universitet

Kerstin Sahlin

Kerstin Sahlin

Hans Adolfsson

Hans Adolfsson

Kjell Asplund

Kjell Asplund

Sven Strömqvist

Sven Strömqvist

Carolina Brånby

Carolina Brånby

Justist och policyansvarig vid Svenskt näringsliv

Elisabeth Wåghäll Nivre

Elisabeth Wåghäll Nivre

Professor i tyska, särskilt tyskspråkig litteratur. Dekan vid Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet

Pernilla Jonsson

Pernilla Jonsson

Doktor, chef för Consumer and Industry Lab på Ericsson Research

Lars Nielsen

Lars Nielsen

Professor i fordonssystem vid Linköpings universitet

Carolina Brånby

Carolina Brånby

Elisabeth Wåghäll Nivre

Elisabeth Wåghäll Nivre

Pernilla Jonsson

Pernilla Jonsson

Lars Nielsen

Lars Nielsen

Programdirektörer

Christofer Edling

Christofer Edling

Professor inom sociologi vid Lunds Universitet. WASP-HS programdirektör

Ericka Johnson

Ericka Johnson

Professor inom genus och samhälle vid Linköpings universitet. WASP-HS meddirektör och direktör för forskarskolan

Helena Lindgren

Helena Lindgren

Professor inom människa-dator-interaktion vid Umeå universitet. WASP-HS meddirektör

Christofer Edling

Christofer Edling

Ericka Johnson

Ericka Johnson

Helena Lindgren

Helena Lindgren

Ledningsgrupp

Anna-Sara Lind

Anna-Sara Lind

Ericka Johnson

Ericka Johnson

Francis Lee

Francis Lee

Helena Lindgren

Helena Lindgren

Anna-Sara Lind

Anna-Sara Lind

Professor inom juridik vid Uppsala universitet

Ericka Johnson

Ericka Johnson

Professor inom genus och samhälle vid Linköpings universitet. WASP-HS meddirektör och direktör för forskarskolan

Francis Lee

Francis Lee

Docent inom teknik- och vetenskapsstudier vid Chalmers tekniska högskola

Helena Lindgren

Helena Lindgren

Professor inom människa-dator-interaktion vid Umeå universitet. WASP-HS meddirektör

Ingar Brinck

Ingar Brinck

Professor inom teoretisk filosofi vid Lunds universitet

Ingar Brinck

Ingar Brinck

Programkontor

Carina Gustafsson

Carina Gustafsson

Programekonom

Catherine Jo

Catherine Jo

Doktor, programsamordnare

Daniela Goretti

Daniela Goretti

Doktor, projektsamordnare

Eva Sjöstrand

Eva Sjöstrand

Samordnare för forskarskolan

Carina Gustafsson

Carina Gustafsson

Catherine Jo

Catherine Jo

Daniela Goretti

Daniela Goretti

Eva Sjöstrand

Eva Sjöstrand

Hanna Nordin

Hanna Nordin

Kommunikatör

Lina Persson

Lina Persson

Administratör

Hanna Nordin

Hanna Nordin

Lina Persson

Lina Persson

Internationell vetenskaplig rådgivande kommitté (ISAB)

Dan Schwartz

Dan Schwartz

Professor i utbildningsteknologi vid Stanford Graduate School of Education. Dekan för I. James Quillen. Ordförande för WASP-HS ISAB.

Andrew McAfee

Andrew McAfee

Medgrundare och meddirektör för MIT Initiative on the Digital Economy (IDE). Huvudforskare vid MIT Sloan School of Management.

Emma Ruttkamp-Bloem

Emma Ruttkamp-Bloem

Professor och chef för institutionen för filosofi vid University of Pretoria

Jonathan Montgomery

Jonathan Montgomery

Professor, fakulteten för juridik vid University College London

Dan Schwartz

Dan Schwartz

Andrew McAfee

Andrew McAfee

Emma Ruttkamp-Bloem

Emma Ruttkamp-Bloem

Jonathan Montgomery

Jonathan Montgomery

Vanessa Evers

Vanessa Evers

Professor, School of Computer Science and Engineering

Walter Daelemans

Walter Daelemans

Professor i datalingvistik vid Unversity of Antwerpen. Direktör för CLiPS forskningsgrupp inom datalingvistik.

Vanessa Evers

Vanessa Evers

Walter Daelemans

Walter Daelemans

Vetenskaplig rådgivande kommitté (SEC)

David Dreyer Lassen

David Dreyer Lassen

Professor vid institutionen för ekonomi, University of Copenhagen, Denmark

Markku Suksi

Markku Suksi

Professor inom offentlig rätt vid Åbo Akademi, Finland

David Dreyer Lassen

David Dreyer Lassen

Markku Suksi

Markku Suksi